Ffotograffiaeth a Cherddi: Gwobr Bensaerniaeth- James Morris a Grug Muse

23.08.2017

ychwanegwyd gan

Eleni eto comisiynwyd bardd a ffotograffydd i ddehongli’r adeiladau a enwebwyd ar gyfer gwobr Bensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn. Roedd pedwar adeilad yn y ras eleni- Ysgol Bae Baglan, Ysgol Uwchradd y Rhyl, adeilad CUBRIC yng Nghaerdydd, a Silver House ar benrhyn Gwyr. Ysgol Bae Baglan oedd yn fuddugol, ond cafodd y ffotograffydd James Morris a’r bardd Grug Muse y pleser o ymweld a’r pedwar. Mewn cydweithrediad a’r Lle Celf felly, dyma rannu ffrwyth eu llafur:

 

 

Ysgol Bae Baglan

 

Pwy yda ni?
yn ein porffor glân,
heb hanes i’w gario
yn bin mewn tei
neu’n staen ar grys.

 

Mewn ysgol iau na’n dannedd-
awn i grafu’n henwau ar y byrddau,
a gadael staen ein sgidiau ar y lloriau
a sgriblo’n cyffesiadau blêr
mewn lipstic pinc ar waliau’r toiledau.

 

Ni sy’n blant y dur a’r grug
a’r rhedyn.
Yma, ni sydd bia’r tudalennau
a’r inc a’r pensiliau,
ein un ni yw’r cynfas
a ni fydd yn sgwennu
emynau a rhegfeydd ein hanes.

 

Codwyd brics a morter, do
Ond ni yw’r rhai wnaiff godi’r to.

 

CUBRIC

 

 

Ar goridorau’r tawelwch
mae peiriannau
a magnedau
yn torri ein meddyliau a’n syniadau
ac atgofion ein bywydau’n
sganiau ac yn lluniau.

 

Yn mapio’n pennau
a gyrru dirgryniadau
trwy ein bod. A darganfod
lliwiau newydd rhwng
edeuon ein breuddwydion.

 

Yng nghoridorau’r tawelwch,
mi glywn guriad
rhyw chwyldroad
yn y waliau.

 

Ysgol Uwchradd y Rhyl

 

Fi yw un o frain y dref;
un o’r cywion ifanc heglog
a chegog- a dyma fy nyth.

 

Nyth o breniach a gwydrach
a briciach a smentiach
yn goflaid glyd
am ein bregliach i gyd.

 

Ac yma o’m clwydfan
gwelaf gaeau, strydoedd;
clybiau a siopau
a cheir a thafarndai,
tai fy nhref a fy nghartref.

 

Gwelaf olau’r haul
a’i liw yn newid fesul awr
o oer i eirias, yna aur.
Ac mi wela’ i awyr
a’i lifrau’n newid
gyda’r gwynt
o lwyd i las.

 

O fy nghlwydfan yn fa’ma
mi wela’ i’r byd.
Ac o fa’ma fe gychwynna i
i’w grwydro i gyd.

 

 

Silver House

 

Dihangwn tua’r môr
at dŷ bach twt
a’i waliau’n ddim ond ewyn,
a gwylain croch
a’u llefain dros
gantrefi coll
yn fintai brudd
i’m drws.

 

At dŷ bach twt
lle mae drudwennod
bach y don ar esgyll
hallt yn cario breuddwydion
brith o lefydd pell
a’u gadael yn pipio
trwy gil y drws.

 

Dihangwn ni i’n tŷ bach twt,
ein tŷ bach twt, eich tŷ bach twt,
Dihangwn tua’n tŷ bach twt
lle mae’r gwynt i’w ddrws bob bore.

 

http://jamesmorris.info/

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean