Cerddi: Borewylwyr / Llwyngan - Morgan Owen

11.09.2017

ychwanegwyd gan

 

Borewylwyr

 

Tyrfau yn y bore bach yn tarfu

a lluchedau glaswyn yn canghennu.

Dyma gymysgedd goleuni

i syfrdanu:

dau lesni yn ddryswch

mewn gwrthdrawiad â thywyllwch.

Yn lle blaen y wawr yn cropian

o’r dwyrain

cawsom lusernau ffyrnig eu fflachiadau.

 

Darniodd y storm y bore bach

a’n dal ar y trothwy

lle dylai’r dydd ystwyrian

ym mrigau’r coed yn wylaidd.

Goddiweddwyd y glasu.

 

Roedd yr adar yn canu o hyd

a hwythau’n ddoethach.

Ymrysonodd ceinder cathlau

â rhyferthwy drycin;

molent y tlysni ar ledu

dros ninnau a’n syndodau.

 

 

Llwyngan

 

Maglau ffrwythog      sy’n dal cân

y brain a’r glaw     yn dynn

a dyrys      i’w nyddu

ar dröell y gwynt.         Arogl llaith

y drain      yw anadl

yr haf           yn gyrru blagur

i’r brigau     o ddyfnderoedd

y düwch,       yn alwad

sydd         yn deffro’r llwyn.

 

Cymylau          llwydion ar ildio

i wybren           lusliw.

Clais yn lledu               gan ddatgan

dechreuad.

 

Cliria storm ei         wala o weryd.

Hada’r pridd           i bladur werdd

ymhen      y       trimis,

mor loyw      ag adain gwyfyn

ar droad           yr haf

a’i aberth.

 

Awgrym ffarwelion     mewn ffrwythau.

Daw preiddwyr          llawborffor

yn eneiniog        o waed yr haf

i drawsylweddu        y byd.

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean