Cerdd: Sul y Carnifal - Matthew Tucker

31.10.2017

ychwanegwyd gan

 

(pob blwyddyn, yr arferiad ar y dydd Sul wedi Carnifal Porth Tywyn yw cynnal gwasanaeth ym mhrif babell y maes)

 

Bu awelon cred yn newid eu cwrs
y bore hwnnw.
Daethant, ar wib, i mewn dros y môr,
gan gario ei air Ef
hyd ehangder y babell.

 

Ac o dro’r tudalennau,
daeth Ef, â’i freichiau ar led,
i’m cofleidio, fel hen gyfaill
na welais mohono ers oes.

 

Dilynais Ef i drobyllau’r penillion,
gan adael iddynt fy sugno
i fêr pob adnod a dameg.
Ac wedi i mi blymio i ddyfnderoedd Ei neges,
ac ymdrochi yn awen yr efengylau,
codais i’r wyneb;
torheulais yn heulwen ffydd
gan adael i’w phelydrau fy ngolchi’n ddi-baid.

 

Ac wedi i mi ysgwyd Ei law
a ffarwelio ag Ef, oedais,
a meddyliais yn siŵr
y caem ni gwrdd rhywbryd eto.

 

 Matthew Tucker

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean