Cerdd: Ym Mharc Brynmill - Tudur Hallam

24.11.2017

ychwanegwyd gan

 

 

Neithiwr yn Abertawe, lansiwyd trydydd rhifyn cylchgrawn Y Stamp. Diolch i’r criw a ddaeth i’r noson yng ngwmni’r bardd Lowri Havard, yr awdur Noel James, y golygyddion, a’r gantores Sian Richards. Bydd Y Stamp ar gael o rai siopau o’r wythnos nesaf ymlaen, ac mae modd i chi archebu eich copi drwy gysylltu dros ebost – golygyddion.ystamp@gmail.com.

 

Un o gyfrannwyr rhifyn 3 gyda’i gerdd ‘Pantygwydr’ yw’r bardd Tudur Hallam. Dyma gerdd newydd arall o’i eiddo i’ch cadw i fynd nes derbyn eich copi chi o’r rhifyn…

 

Ym Mharc Brynmill

 

Bore bach
a thad-cu ifanc
yng nghar bach pren y parc,
wrth ei waith,
yn carco’r ŵyr.

 

Ei chauffeur personol,
heb ’runlle i fynd,
dim ond i ben draw eu dychymyg:
‘Tŷ Anti Ann?’ A thry’r car yn gaffi.
‘Gwlad yr Iâ?’ A Ta’-cu yw Siôn Corn.

 

‘A beth am y gofod?’
Ac i ffwrdd â nhw, ar ras,
rhag iddo gau.

 

Ac o daith i daith,
dyma oddiweddyd
tagfa’r llynedd:
boreau’r codi
i yrru’i hun
yn dwll o glwtyn llawr
wrth sgwrio’r ysgol.

 

Gwinga wrth gofio.
Suddo i’w sedd gefn.
Ond yn sŵn y seiren fach
mae mewn dwylo da.
‘Godwn ni’r hwyliau, Ta-cu?’
Ac mae’r môr yn berffaith lonydd.

 

 

Tudur Hallam

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean