Cerdd: Ai hyn yw'r Nadolig? - Gwen Saunders Jones

16.01.2018

ychwanegwyd gan

 

Cadw’r goeden a’i haddurniadau yn eu bocsys,
yna’r tinsel a’r trimins,
cadw’r wên a sodrwyd ar fy wyneb,
a’r hwyliau da y ffugiais o flaen y plant
am gyfnod didrugaredd o ddiddiwedd.

 

Tociwyd corneli ar y ffeithiau,
clymwyd rhuban ar ein teimladau,
ac yn ddistaw, ddistaw bach,
datgelwyd ein gwendidau,
a lapiwyd mor benderfynol o dynn efo’i gilydd
gyda’n tâp sello o gelwyddau.

 

Yna, ffrwydrasom.
Yn chwerwder yr holl alcohol a yfwyd,
poerasom gasineb a bryntni
at ein gilydd;
hen wirioneddau poenus a hyll wedi’u bragu dros y blynyddoedd.

 

A’n hangylion bychain ni sy’n eistedd yn gegrwth,
wedi’u dychryn yng nghyflwr truenus
mam a dad.

 

Chwincia’r goleuadau’n ddiniwed yn y ffenestr flaen,
gan dwyllo pawb ar y tu allan am dywyllwch ein dirywiad ni,
a’r ffaith ein bod ninnau, fel y bocsys sy’n dal y goeden a’i haddurniadau,
wedi dadfeilio a dod o’i gilydd.
Wedi holl firi ac annibendod y teganau a’r trimins a’r twrci,
daeth y diwrnod i ben, a ninnau gydag ef.

 

Gwen Saunders Jones

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean