Cerddi: Taith - Morwen Brosschot

13.02.2018

ychwanegwyd gan

Ar ei theithiau rhwng Cymru a’r Iseldiroedd i weld ei theulu, bu Morwen Brosschot yn crisialu rhai o’i phrofiadau ar ffurf cerddi. 

 

Gwylan

 

 

 

Drwy ddwndwr peiriannau
a chryndod y dec dan draed,

 

Allan i’r mwg
a brathiad yr heli’n y gwynt,

 

Heibio’r wynebau tynion
mewn corneli yn sugno ar sigaréts,

 

Heibio’r cameráu yn prysur
hawlio’r clogwyni gwynion,
a’r ffonau a’u lluniau welwch-chi- fi
yn fferru pob profiad i’r eiliad…

 

daw plentyn yn llaw ei thad,
ac edrych allan
tu hwnt i fyd bach
y capsiwl metel hwn,

 

drwy’r rheiliau

 

ar wylan wen, lliw heli
yn hongian
yn llonydd

 

yn y gagendor chwil
rhwng dwy long.

 

A thrwy’r murmur lleisiau
daw llais croyw’r fechan
fel cloch

 

‘Oh look! it looks like that seagull’s

 

                                                hanging

 

                                                     on

 

                                                      a

 

                                                  thread!’

 

 

Gobeithion

 

Mân denti yn y dwnan
a phebyll plastic du
yn eu cwman dan y coed.
Haul y bore’n sglein
ar gefnau gwylanod
a’r ffensys metel gwyn
fel ei gilydd.

 

A thrigolion y teios yn y twyni
yn llygadu’r lorïau
am unrhyw fwlch,
unrhyw flerwch,
unrhyw hanner cyfle
am bás dros y dŵr.

 

Yn unigolion di-enw,
yn dramorwyr di-basport
yn treiglo
fesul gronyn
drwy ddwylo’r awdurdodau.

 

– a’r plismyn
yn cicio’u sodlau
ar y cyrion.

 

Yn barhaol ar batrol
a’u hosgo gwyliadwrus,
eu llygaid disgwylgar
yn fflachio dan sgarffiau,
a signalau eu ffonau
yn rhwydwaith anweledig
o un i’r llall.

. . . . . . .


Mae’r man gwyn fan draw

yn bryfoclyd o agos
dan haul y bore
-yn wawr wen ar y gorwel.

 

 

 

Mehefin

 

Ehangderau Ffrainc
a gwyrddni Mehefin
yn garped.
Ffermydd bychain yn swatio’n styfnig
yn eu cilometr sgwâr.
Yr helyg yn gatrodau
o foncyffion celyd,
â’u pennau gwalltog
wedi eu tocio
ddau dymor yn ôl,
yn ail-dyfu’n ffres
ar hyd ffosydd Fflandrys.

 

 

Ffin

 

Dim swyddfa
dim cwt
dim arhosfan,
dim milwr gwelw
deunaw oed,
dim gwn,

 

dim ond un lôn lân lydan
yn gwibio ar garlam
o Galais
i Amsterdam.

 

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean