Cerdd: Brwydr y Tafodieithoedd - Sara Louise Wheeler

27.02.2018

ychwanegwyd gan

“Na, da ni’n goman”, meddai
gan dreiglo ar lafar, yn gwbl naturiol
mewn modd rwy’n strugglo gwneud fy hun.

 

Suddodd fy nghalon.
Doedd hi ddim am
gymryd y risg
o astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Ceisiais esbonio – “dwi’n Jaco a fi ’di’r darlithydd –
ac mae Cymraeg eich bro yn fywiog, ac yn lliwgar
a chi yw
crème de la crème y tafodieithoedd i gyd
gan bo chi wrthi’n
siarad Cymraeg o hyd!”

 

Syllodd arnaf.
“Mae hon yn nyts” meddyliodd…
… dychmygais.
Parablais –
“A gewch chi hyfforddiant iaith beth bynnag,
fel rhan o’r modiwl yma”.

 

Yna roedd hi wedi ei hargyhoeddi … nes i ni
gyrraedd y stafell hefo’r ffurflenni;
“ond mi rwyt ti
wedi defnyddio geiriau, jest rŵan
dwi ddim yn eu nabod –
felly well i mi beidio”.

 

“Ond addysg ’dy nene”, meddais
“dim ond achos bo fi di gweithio yma
ers rhyw ddwy flynedd bellach.
Cymraeg y brifysgol ydio – tafodiaith ysgolhaig
Wnei di bigo fo fyny’n ddigon cwic, fel wnes i.

 

Ond doedd o ddim yn ddigon
i’w ail-argyhoeddi;
roeddwn wedi ei cholli –
gan fod fy ymdrechion
i ddod yn fwy dosbarth canol
wedi dechrau llwyddo.

 

Felly meindiwch eich iaith yn ystod wythnos groeso;
mae gan bawb dafodiaith
ac mae un yn RP Cymreig…
sydd yn sbwcio brodorion
y fro Gymraeg o’n cwmpas! 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean