RHIFYN: Y STAMP #4 - Gwanwyn 2018

21.04.2018

ychwanegwyd gan

Dyma chi'r linc i lawrlwytho Rhifyn 4 ... defnyddiwch o'n ddoeth!

 

Y Stamp: Rhifyn 4 - Gwanwyn 2018

 

Â'r rhifyn diweddara allan mewn print ers rhyw dair wythnos bellach, teimlwyd ei bod hi'n hen bryd iddo fod ar gael i'r seiber-fyd hefyd.

 

Cafwyd noson arbennig i lansio'r rhifyn yn y Fic, Llithfaen yng nghwmni yr hyfryd Tagaradr a swynodd y gynulleidfa, Cwmni'r Tebot a oedd â'r ddawn i'n sobri a'n cael yn ein dyblau'n chwerthin o fewn eiliadau i'w gilydd, a'r beirdd - Myrddin ap Dafydd, a Beth Celyn a Siân Miriam o Gywion Cranogwen.

 

 

 

 

 

A sôn am Gywion Cranogwen - y Cywion oedd yn gyfrifol am fewnosodiad y rhifyn diweddara. A dyma ni rŵan yn rhoi'r mewnosodiad hwnnw i chi i'w lawrlwytho a'i fwynhau :

 

Cywion Cranogwen - Ar Daith

 

Mae'r rhifyn ar-lein y tro hwn mewn lliw, ac yn fwy rhyngweithiol hefyd. Mae'n cynnwys gwaith newydd sbon gan Bethan Scorey, Ceri Rhys Matthews, Morwen Brosschot, Sam Jones, Llio Maddocks, Gareth Evans Jones, Becca Voelcker, Mihangel Morgan a llawer, llawer, llawer iawn mwy!

 

Os ydych chi am gael rhifyn print drwy'r post - gallwch eu harchebu yn ein siop ar-lein.

 

aaaaa ... dyma lun o bedwar golygydd post-lansiad hapus i orffen!

 

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean