Cerdd a Chelf: Ysgyfarnog - Morwen Brosschot a Kim Atkinson

24.04.2018

ychwanegwyd gan

 Sgwarnogod - Kim Atkinson

 

 

Daeth yr eira’n

ddirybudd

a disgynnodd

fesul pluen

wynias, wen

drwy’r dydd.

 

A ninnau’n dau

a’r ci

yn dringo’r allt

rhwng dau glawdd.

 

Pob polyn a phostyn,

pob gwifren a giât,

pob llwyn,

yn farciau siarp

pen ac inc

ar ddalen lân.

 

Côt y ci

yn gwynnu’r eira;

welais i erioed

mohono yn edrych

mor ddu.

 

Y tawelwch yn

aruthrol

a’r eira’n aros.

 

Daeth yr ysgyfarnog

yn ddisymwth

drwy fraslun o ffens.

Ymddangosodd ar

ein canfas

yn dalp o ynni,

yn ddarn o fywyd

gwinau

o gig a gwaed.

 

Safodd yn stond.

Pa ffordd?

 

Gyda llam a naid

caeodd ei safn

am y corff cynnes.

 

Gollwng hi!

Rhy hwyr.

 

Asen fain yn trywanu

ysgyfaint - sŵn boddi;

Curiad calon yn

gwanhau

 

a dau lyn ei llygaid

yn rhewi’n raddol

drostynt.

 

Mwclis o waed yn fferru

ar ei ffroenau,

a ninnau,

yn oeri yn yr eira.

 

 

 

Morwen Brosschot

 

 

Mae cerdd arall o eiddo Morwen, ‘Georgia’, ar gael i’w darllen yn Rhifyn 4 Y Stamp - Gwanwyn 2018. 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean