Cerdd: Torrydd 1. Tu hwnt i'r map - Iestyn Tyne

22.05.2018

ychwanegwyd gan

Yn ein rhifynnau print, rydym yn cynnal colofn o'r enw Y Labordy, sydd yn herio awduron a beirdd i fynd y tu hwnt i'w cyfryngau arferol wrth greu. Wrth weithio ar gylchgrawn Y Stamp, fe ddes i'n fwy cyfarwydd â gwaith beirdd torrydd fel Rhys Trimble, a dyma feddwl mynd ati efo siswrn i drio creu rhywbeth fy hun. Fe gewch chi farnu a fu'r arbrawf yn llwyddiant ai peidio!

 

 

Torrydd 1. Tu hwnt i'r map.

 

(Geiriau a chymalau byrion wedi eu torri o: ‘Y Gwanwyn’, ‘Claddu’r Bardd o Gariad’, Dafydd ap Gwilym; Gwybodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Y Ffordd yng Nghymru, R. T. Jenkins; Cerddi Pentalar, Alun Cilie)

 

awyr dywyll…

lawrlwythwch daith

dilynwch y llwybr

 

pair dadeni naturiol

coed carno a choed herbert…

coed gwern

bedw irion

criafol

deri

 

blodau’r milwr blodau’r gwynt

blodau’r gog;

yn hytrach na marw

yn parhau i dyfu

ger

ffin hynafol adar mudol y goedwig

telor y coed aflonydd ei lais

siff saff yn y llwyn glas

tingoch ar brenfrig

 

lle

 

mae’r gweddill wedi mynd yn adfeilion

            hen lwybr porthmon

                        “sut le ydi llunden?”

                        eidion i berfeddion

                        lloegr

 

            bardd coed a chywydd

                       

            ffens yn troi cornel

                        caer y rêp a’r cêl

 

            corlannau carreg

            craith

            rhannu ac ail rannu tir

 

            giât mochyn…

 

coed ffenics yn

            claddu

            ffermdai

tafarndai

bragdy

            mewn bedd.

 

rydych wedi cyrraedd.

 

 

Iestyn Tyne

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean