Cerdd: Orig yn y prynhawn, Lerpwl - Morgan Owen

05.06.2018

ychwanegwyd gan

Orig yn y prynhawn, Lerpwl

(Gwanwyn 2018)

 

Adar yn gân, gorwel llwydolau

  machlud drwy we pry cop,

    arogl y glaw mân clir

     ar goncrit, arlliw haf;

      ffenest ar agor, parablu

    plant y lloriau uwch

   a'u mamau'n galw;

  ceir canol y ddinas, ambell awyren

 yn rhuo, lliwiau'n eglur

      a rhwng popeth dawelwch

     heb ludw, heb garthen y nos

    i dampo'r holl sgyrsiau.

 Orig, a dyna hi: bwlch i fyfyrio,

       ac yna mae'n pasio.

 

Morgan Owen

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean