Cerdd: Ti, hedyn bach- Ffion Bryn.

18.07.2018

 

Mae hi bob tro yn beth braf cael cyfraniadau gan bobl newydd ar Y Stamp a heddiw pleser o'r mwyaf ydi cynnig gwaith Ffion Bryn ger bron ein darllenwyr ffyddlon. Un o Lŷn ydi Ffion ac mae blas y pridd ar ei gwaith hi'n aml, a tydi'r gerdd hon ddim yn eithriad.

 

 Ti, hedyn bach.

 

Ti, hedyn bach,

wedi dy blannu mor ddwfn yn y ddaear ddu,

paid â phoeni,

paid ag ofni,

gan mai ti yw fy hedyn bach i.

 

Swatia di yng nghrombil y clydwch

a gad y gweddill i mi.

Mi garia i’r bwyd i ti,

y maeth a’r dŵr,

i’th helpu i egino.

Hyn i gyd,

fy hedyn bach,

wneith dy helpu di i greu gwreiddiau

cryf

i chdi allu tyfu.

 

Pan wyt ti wedi tyfu digon,

paid ag ofni, hedyn bach,

cyn mentro allan i’r byd.

Ydi, mae o’n fawr,

ond wna’i dy warchod di

rhag y chwyn a’r drain a’r gwynt.

Wna’i ddim gadael i neb dy frifo,

na dy sathru na dy rwygo,

gan mai chdi, fy hedyn bach,

yw fy hedyn bach i.

 

Ond,

pan wyt ti’n ddigon hen

i’th betalau flaguro’n dlws

ni fyddi di f’angen i mwyach,

ddim cymaint beth bynnag.

Ond,

mi fydda i yma’n gyson,

os bydd y byd yn frwnt

a chdithau angen cymorth.

Gan mai chdi, fy hedyn bach,

Yw fy hedyn bach i.

 

 

Ffion Bryn

 

 

 

 

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean