Adolygiad Fideo: BONDO (Menna Elfyn) a TREIGLO (Gwyneth Lewis) - Beth Celyn ac Elis Dafydd

11.10.2018

Sbel go lew yn ôl bellach (sori bois) fe ddaeth Bethany Celyn ac Elis Dafydd at ei gilydd mewn ystafell ym Mangor i sôn am lyfrau. Digon hawdd adolygu a chuddio tu ôl i sgrin sawl drafft ond gwahanol iawn ydi bwrw ati o flaen camera heb gael cyfle i ymarfer... dyma ddigwyddodd pan aeth y ddau ati.

 

*w, ia - at sylw’r rhai craff yn eich mysg a sylwodd ar y camgymeriad - mae ‘na un cywiriad i’w wneud, sef mai Nesta Wyn Jones ac nid Einir Jones ydi’r bardd sy’n gyfrifol am ‘Gail fu farw’. 

 

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean