Cerdd: Llanw - Jacob Morris

12.03.2019

ychwanegwyd gan

Llanw

 

Oedi wnawn ni.

Ystyried, pwyllo,

cyn i’n cledrau glosio.

 

Sgwrs fud ein bysedd simsan,

sy’n ceisio cloi rhwng y sylliadau syn.

Y gwŷr gwrol,

‘Normal’

yn codi aeliau

a gwgu ar briodas lac ein dwylo.

 

Y fam sy’n troi pennau ei phlant,

i edrych ymaith,

rhag ein haint ni a’n tebyg.

Rhag ofn.

 

Dwy law a dwy galon,

ill dwy yn gafael mewn gwarth.

 

Ac wrth gerdded

un sgwrs sy’n wag o eiriau,

rhwng ein cledrau llaith.

 

 

Jacob Morris

 

-----

 

Daeth y gerdd hon yn drydydd am gadair Eisteddfod Ryng-golegol Abertawe eleni; a'n braint stampus felly yw ei chyhoeddi a llongyfarch ei hawdur yn wresog yn yr un gwynt.

 

Llun: Guillaume Paumier

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean