Cerdd: Haul - Osian Owen

19.03.2019

ychwanegwyd gan

 

Haul

 

Ym Mhrâg y diwrnod hwnnw dychmygaf fod yr haul

mewn ffrwgwd â’r cymylau, a bod yr haul wedi curo.

Dychmygaf dy fod dithau ar y bont yn syllu ar

y Vlatva’n bragu’n gwrw budur.

 

A dychmygaf, mai yn fanno y penderfynaist

roi’r mymryn lleiaf o eli haul ar gongol pella’r cerdyn post.

 

Roedd yr haf yn prysur losgi’n ddim,

a’r nosweithiau marwor yn troi’n lludw.

Fe syllais i’r fflamau wrth iddynt boeri gloynnod byw i’r nos

a gofyn tybed a oeddet tithau’n holi amdanaf?

A neb yn dy glywed, â strydoedd Prâg yn llawn o fiwsig?

 

Cyrhaeddodd yr amlen, ac fe’i daliais yn dynn dynn fel darn o aur

at fy mynwes, yn gwadu’r oglau melys

ei ryddid i ddianc yn filiynau gloynnod byw i’r nos.

 

Ychydig a wyddwn bryd hynny

fod sws yn medru oeri

a bod eli haul, gwaetha’r modd,

yn sychu.

 

 

Osian Owen

 

-----

 

Llun: ufoncz, Wikimedia Commons: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean