Cerdd: Bae Onuku, Dydd Gŵyl Dewi 2019 - Elen Ifan

28.05.2019

Mae Elen Ifan wrthi'n teithio'r byd ar hyn o bryd, ac fel sawl teithiwr arall gyrrodd gerdd draw at y Stamp. Mae hon yn ronynnau tywod a heli i gyd a dyma hi i chi ddarllenwyr annwyl, yr holl ffordd o Seland Newydd.

 

 

 

Bae Onuku, Dydd Gŵyl Dewi 2019

 

Cyrn carw o froc môr,

Llysywen o wymon fel lledr

a'i gwreiddiau yn grimp yn y gwres,

hanner asgwrn wedi’i dorri,

a chregyn lliwgar yn disgleirio’u glesni yn yr

haul.

Carn o gerrig gwastad

a chreiriau’r bae wedi’u gosod yn ofalus ar y

boncyff

i bawb eu gwerthfawrogi.

 

Ar flaenau ‘nhraed dwi’n dawnsio

at y man lle mae’r cerrig llwyd wedi’u paentio’n

ddu â’r dŵr,

a chreaduriaid tryloyw’n arnofio yn y tonnau.

 

Mae bwystfil yma hefyd: hen ddarn

rhydlyd o injan

yn tarfu ar natur y bae.

Anghofiwyd gan ddyn wedi’r dryllio,

ac mae’r creigiau’n araf gartrefu yn ei gorneli

Tra bo’r heli’n treulio’i gorff yn goch.

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean