RHIFYN: Y STAMP #8 - Haf 2019

05.09.2019

ychwanegwyd gan

 

Newyddion da o lawenydd mawr a ddaeth i'r fro - sef bod wythfed rhifyn Y Stamp bellach ar gael

 

AR LEIN

 

AM DDIM

 

YN EI HOLL OGONIANT.

 

Yn y rhifyn swmpus-fendigaid hwn, cewch fwynhau cerddi gan Hanan Issa, Matthew Tucker, Osian Owen, Judith Musker Turner a Morgan Rhys Powell; rhyddiaith gan Dr. Iona Gwilym Mared Roberts; sgriptiau gan Lowri Cêt a Rhiannon Lloyd Williams; celf gan Jeno DaviesBedwyr WilliamsSeren Morgan JonesJudith Musker Turner, a Lleucu Non; ffotograffiaeth gan Llion Gethin Morgan Rhys Powell; ac ysgrifau gan Grug Muse ac Alun Saunders - heb sôn am adolygiadau gan Elis DafyddManon Awst, Sara Louise Wheeler Gareth Evans Jones, a maniffesto creadigol campus Elgan Rhys.

 

Hyn oll rhwng cloriau hardd gan yr artist Jeno Davies.

 

Felly, heb oedi mwy, dyma'r linc angenrheidiol i chi lawrlwytho eich e-Stamp personol eich hun:

 

Y Stamp: Rhifyn 8 - Haf 2019

 

Ac fe allwch chi ddefnyddio'r linc isod i lawrlwytho atodiad arbennig y rhifyn hwn, sef dwy gerdd gan Osian Owen a Matthew Tucker a ddaeth yn agos iawn at y brig yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod yr Urdd eleni:

 

Atodiad Rhifyn 8: Cywilydd - Matthew Tucker ac Osian Owen

 

Ar y pwynt yma, fel arfer, fe fyddem ni'n dweud wrthoch chi am fynd i brynu'r rhifyn print o'r we FAN HYN, ond yn anffodus-ffodus, fe werthodd y copiau mor dda ar faes y steddfod, nes nad oes yna ddigon i ni eu gwerthu nhw fan hyn hefyd! Felly, os am gopi papur yn eich llaw, ein hawgrym ydi eich bod yn mynd draw i'ch siop lyfrau leol i fynnu copi ar unwaith (cewch restr gyfredol o siopau stampus yma). 

 

Fel arall, mwynhewch y darllen - daliwch i stampio, a chofiwch - os ydach chi awydd cyfrannu unrhyw beth i'r Stamp, boed yn waith creadigol, yn ysgrif, yn adolygiad, yn gerdyn post creadigol, neu'n rywbeth nad oes modd rhoi label twt fel y rheina arno fo; cysylltwch, da chi. Welwn ni chi'n fuan!

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean