Cyhoeddiad a cherdd: Bedwen ar y Lloer - Morgan Owen

23.10.2019

 

 

Dyma groesawu cyfrol newydd o gerddi i'r byd, a'r gyfrol honno yw Bedwen ar y Lloer gan Morgan Owen. Dyma gasgliad o gerddi gwlad a dinas, clawdd a gwter. Mae casgliad cyntaf Morgan yn ein tywys trwy strydoedd dinesig, tirluniau ôl-ddiwydiannol a choedwigoedd hynafol. Mewn iaith gyfoethog ceir canu natur cignoeth, a myfyrdodau sy’n ein tywys at ymylon y rhith-fyd a thu hwnt.

 

Dwed Morgan am yr hyn a ysgogodd y cerddi: “Mae'r cerddi hyn yn deillio o'r ymgolli a'r ymddieithrio sy'n nodweddu fy ymwneud â Merthyr Tudful, sef tref fy magwraeth, a hefyd yr ardal ehangach. Byddaf weithiau'n teimlo'n rhan annatod ohoni, a hithau'n rhan annatod ohonof innau; ond droeon eraill, bydd gagendor rhyngom. Dyma gerddi yr ymylon, a'r syndodau sy'n eu troi weithiau yn fydoedd cyfan ynddynt eu hunain. Yn y bôn, dyma fawl i'r ymylon a'm creodd i.”

 

I ddathlu cyhoeddi'r gyfrol, dyma rannu un o gerddi'r gyfrol:

 

Diwrnod eira


Codais cyn y golau, a’r düwch
disgwyliedig yn borffor.
Gwisgais fy mŵts
cadarnaf, ac wedi brecwast a choffi,
anelu am ben y bryn.
Gadewais yr ôl traed cyntaf
yn y manod gwichlyd; pasiais
geir yn pesychu o’u cwsg
a rhygnu brêcs petrus
ar oledd yr hewl.
Cyrhaeddais y tai olaf
cyn y rhan serthaf
a symud arafed â chrëyr
yn cerdded, dan ymgodymu
am ganllaw anweledig yn yr aer
mor ffres â dŵr rhedegog.
Gorffwysais wrth y grib,
a neidio’r ffens;
euthum tua’r piler
ar y man uchaf.
A’r gwynt yn rhuo
a llosgi fy wyneb,
gwelais nodau traed cadno
yn yr eira. Trodd y porffor yn lasach;
ni welais yr unpeth byw.

 

Bydd y gyfrol ar gael o siopau llyfrau lleol, neu o'r we trwy ddilyn y ddolen honBydd lansiad y gyfrol yn digwydd ar y 16fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tydfil. Cadwch olwg ar y cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth!

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean