Cerdd: Prexit - Llio Heledd Owen

24.03.2020

ychwanegwyd gan

Llio Heledd Owen o Brifysgol Aberystwyth oedd enillydd Cadair Eisteddfod Ryng-golegol Aberystwyth eleni. Y testun oedd 'Agor', a braint i'r Stampwyr yw cael rhannu'r gerdd fuddugol â'n darllenwyr. 'Cyfres o englynion ydyn nhw yn sôn am gymdeithas gyfoes sy’n rhy barod i godi muriau a ffiniau'.

 

 

Prexit

 

Yma erioed yn fy mro – ni welais
         Drigolion yn syrthio,
    Tref hen glen heb ddrws ar glo,
    A’r rheswm?  Pawb a’i groeso. 

Trysor oedd drysau agored – heb os,
        Pawb yn byw’n ddiniwed
    Â gras, bythol barch at gred,
    Annwyl oedd ein cymuned.

Nawr daeth oes ddudew a newid – distaw,
        Di-dostur, di-ofid
    A hunanol gynhenid
    Yw’n hil, yn werin ddi-hid.

Am Ewrop bu’r camarwain – a mudo
        Fel Madog ar adain
    Â braw, yn dianc fel brain,
    Ac wele – nefoedd celain.

Pobol hiliol â’u waliau – yn ofer
        Fe dyfwn ein muriau,
    I estron codwn rwystrau,
    I’r rhain yn awr mae sarhau.

Dinas wag heb ddrws ar agor – a’i llef
        Yn llafar, pob brodor
    Yn chwerw fel carcharor
    Mewn cell ymhell dros y môr.

Yn welw llwyd-liwiau welaf – hen dref
        Yn drist a meddyliaf
    Bod gwayw bywyd gaeaf
    Yn hir, ond gwn y daw haf.

 

-----

 

Llun: Heathrow Border Control gan Ungry Young Man, Trwydded https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean