Bwydo'r cof : Elin Sutton + Lowri Angharad

10.05.2020

 

 

I gloi mwy na mis o fwyd ar wefan Y Stamp, mwynhewch fwydo'r cof gyda phytiau rhyddiaith blasus Elin Sutton, a ffotograffau breuddwydiol Lowri Angharad.

Chips a rissole o’r papur wrth gerdded adre o ddosbarth nos. Digonedd o halen a finegr.

Cash only plis.

 

*

 

*

Cacen penblwydd-quarantine. Cacen i frecwast, cacen i bwdin. Cacen i ddathlu 24 mlynedd.


*
Pobi bara ffresh tra’n torri dy galon.

 

*
 

*


Cebab o KB’s ar ôl noson o ddawnsio a chwerthin a chwyrlïo. Mint sauce a salad. Sdedda lawr, dyw’r hwyl heb fennu ‘to!

 

*


Cinio Dydd Sul cynta’ ers colli Gramp. “Do I set a place here now?

 

*

Bîns ac wŷ ar dost fel breichiau Mam amdanat.

 

*

Gwledd o Chinese rownd bwrdd bach y gegin. Chips neu beidio? Pwy ordrodd beth? Ai euogrwydd yw hwn neu just gormod o MSG?

 

*

 

*

Pice ar y mân yn y pub, a ham toasties ar ôl brwydro’r eira. Dyma i chi gyfeillgarwch.

 

*

M&S Meal for Two. Pizza a Prosecco:

 

 “Is that ice bucket just your wastebin?”

   

“I was trying to impress you...”

 

 

 

Wedest ti ddim wrtho fe nad wyt ti’n byta caws.

 

*


Crwydro strydoedd Ewrop am foreubrydau melysmelys.

 

 

*

“Pam wyt ti’n coginio rysait 4 awr Shepherd’s Pie Nigel Slater am 7 o’r gloch ar nôs Lun?!?!”

Pam lai.

 

*

Braised cabbage, beef ghoulash, glased o win coch, a charedigrwydd dy ffrindiau, i’th dwymo’n lân.

 

*

Cacen Marmite. Y Pièce de Résistance.

 

 

 *

 *


Ac i’r prydau yr anghofiais a’r prydau nas gwyddwn eto. Gymera’i un o bopeth.

 

* * *

Gallwch ddilyn trydariadau Elin Sutton ar twitter @penfelin

 

+

 

Gallwch weld rhagor o ffotograffau Lowri Angharad ar instagram @lowriangharad

 

[ bwytewch a byddwch saff ]

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean