Cyhoeddiad: Dweud y drefn pan nad oes trefn- Blodeugerdd 2020

22.05.2020

Pleser ydi medru datgelu clawr y gyfrol 'Dweud y drefn pan nad oes trefn: Blodeugerdd 2020', casgliad o gerddi cyfoes gan dros 60 o feirdd.

 

Ani Saunders sydd wedi cynllunio'r  clawr a gellir gweld mwy o'i gwaith fel artist a photograffydd ar ei chyfrif instagram. Hi hefyd y'w gantores Ani Glass  ac ymddangosodd ei halbwm gyntaf 'Mirores' eleni gyda Recordiadau Neb.

 

Dyma'r gyfrol fwyaf uchelgeisiol i gyhoeddiadau'r Stamp ei chyhoeddi ac o achos hynny ryda ni'n defnyddio model rhagarchebu i dalu am ddod a hi i'r byd. Mi fyddwn ni felly yn dibynnu ar bobl yn archebu'r gyfrol o flaen llaw er mwyn codi'r pres i'w hargraffu, ac i gael rhyw amcangyfrif o faint o gopïau i'w cynhyrchu. Ryda ni wedi gosod targed i werthu 100 o ragarchebion erbyn diwedd Mehefin, a hynny yn cynnwys copïau digidol neu gopiau caled.

 

Yn ogystal a rhagarchebu'r gyfrol ar ein gwefan mae modd i chi roi rhodd ariannol bychan yn ran o'r archeb, a chael eich henw yn y gyfrol fel cefnogwr.  Hefyd, mae cynnig cyfyngedig i brynu copi o'r llyfr ynghyd â cherdd gomisiwn gan un o'r ddau olygydd, Grug Muse neu Iestyn Tyne.

 

Mae'r casgliad yn cynnwys 100 o gerddi, a gwaith 63 o feirdd o bob oed, hefo'r rhychwant rhwng pobl ifanc yn eu harddegau i rai dros eu pedwar ugain oed. Mae nhw'n feirdd o bob cwr o'r byd Cymraeg ei iaith (Sir Fôn, Cwm Rhondda, Trelew a thu hwnt). Yr hyn sy'n cysylltu'r cerddi i gyd ydi eu bod nhw'n gerddi diweddar sy'n siarad am wahanol agweddau o fywyd yn y Gymry Gymraeg yn yr adeg dymhestlog hon. Yr uchelgais oedd creu blodeugerdd fyddai'n darlunio'r amrywiaeth o ganu Cymraeg sydd yna ar hyn o bryd, o gywyddau ac englynion i gerddi torrydd, ambell gerdd rhydd, twmpath o ganu penrhydd, gan brifeirdd, beirdd gwlad, instafeirdd, ac yn y blaen. 

 

Mae'r ymgyrch codi arian yn mynd rhagddi, ac mae modd rhagarchebu copïau o'r gyfrol yma

 

Rhannu ar Facebook
Rhannu ar Twitter
Please reload

Cynnyrch Diweddar
Please reload

Dilynwch Y STAMP
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean