Cyhoeddir Y Stamp ar bapur deirgwaith y flwyddyn. Ar y dudalen hon, gallwch danysgrifio er mwyn cael y rhifynnau hynny drwy'r post i'ch stepan drws eich hunain. 

Tanysgrifiad: £12 / blwyddyn * (Adnewyddir y tanysgrifiad yn flynyddol yn awtomatig)

*Dyma'r gost ar gyfer tanysgrifwyr o'r D.U. yn unig. Os am dderbyn y Stamp drwy'r post mewn unrhyw ran arall o'r byd, cysyllter â'r golygyddion - golygyddion.ystamp@gmail.com

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean