Y Tîm Golygyddol 

Grug Muse

Bardd, beiciwr, blogiwr. Myfyriwr ymchwil yn adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf o gerddi, Ar Ddisberod, yn 2017.

Iestyn Tyne

Llenor, cerddor ac artist o Ben Llŷn yn wreiddiol. Enillydd Coron [2016] a Chadair [2019] Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Cyhoeddwyd ei drydydd casgliad o gerddi, pamffled dan y teitl Cywilydd, yn 2019. Mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Please reload

Esyllt Lewis

@EsylltLewis

Wedi cwblhau cwrs sylfaen mewn Celf yng Ngholeg Celf Abertawe, graddiodd Esyllt o Brifysgol Caerdydd yn 2018 wedi iddi astudio gradd mewn Cymraeg ac Athroniaeth. Mae'r cysylltiadau y gellir eu gwneud rhwng y ddau bwnc hynny o ddiddordeb mawr iddi, ac fe hoffai weld rhagor o drafodaeth am Athroniaeth yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae hi’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. 

Llŷr Titus

Awdur a dramodydd, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor ac un o sylfaenwyr Cwmni'r Tebot, cwmni theatr cymunedol ym Mhen Llŷn.

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean