06.03.2020

| ychwanegwyd gan

Mae sgrolio Instagram fel merch millennial y dyddiau yma yn cynnig cyfres o luniau a hysbysiadau nodweddiadol: dillad yoga, cwpanau coffi di-blastig, nwyddau mislif amldro, deunyddiau glanhau naturiol, gwasanaethau dosbarthu bwyd figan ... Daw rhai o’r hysbysebion gan...

03.03.2020

Mae amaethyddiaeth wedi bod yn rhan greiddiol o economi ac hunaniaeth Cymru ac mae'r sector yn parhau i fod yn rhan greiddiol yn hynny o beth. Bellach mae mwy-fwy o drafod ar rôl amaethyddiaeth yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd a dyfodol y diwydiant. Heddiw Euros Jon...

08.11.2019

| ychwanegwyd gan

Mae Tîm Pêl-droed menywod Caerdydd, Titws Taf, yn dathlu ei phenblwydd yn 1 oed yr wythnos hon, ac i ddathlu, maent wedi bod yn rhoi gwersi Cymraeg i dîm pêl-droed menywod Cymru. Dyma Bethan Mai Morgan Ifan, un o sylfaenwyr y clwb, yn trafod beth sydd mor hynod am y ti...

24.09.2019

Nid America mo’r Cymoedd, a gwahanol yw patrwm ein pydru fan hyn. Efallai nad pydru yw’r gair cywir: daeth adeiladau i lawr, strydoedd cyfan hyd yn oed, ond codwyd eraill yn eu lle; crëwyd diffeithdiroedd, dim ond iddynt fagu cnwd o grawcwellt a throi’n baith ôl-ddiwyd...

16.09.2019

| ychwanegwyd gan

Yr ail o gyfres o flogiau a ffotograffau gan Garmon Roberts, a fuodd yn mudo ar draws cyfandiroedd yr haf hwn, fel rhan o rali hynod hynod....

O’r 18fed o Orffennaf tan ddechrau mis Medi 2019, roeddwn i yn gyrru trwy'r Balkans a Thwrci hefo Rhys, mewn gobaith o gyrraedd...

19.07.2019

| ychwanegwyd gan

Heno, bydd digwyddiad arbennig iawn yn cael ei gynnal yn g39, Caerdydd, fel rhan o arddangosfa sy'n digwydd yno ar hyn o bryd. Casgliad o waith celf o bob lliw a llun yw Empower Me!, gan artistiaid o bob lliw a llun, yn dathlu benyweidd-dra o bob lliw a llun. Un o'r tr...

04.06.2019

Rhagolwg o daith gerddorol newydd, fydd yn teithio Cymru yn mis Mehefin sydd ar y wefan yr wythnos yma.

Mae'r trwmpedwr Tomos Williams wedi dod â chriw o gerddorion arbennig o Gymru at ei gilydd o dan yr enw 'Cwmwl Tystion/Witness' i berfformio cyfansoddiad newydd sydd...

31.05.2019

| ychwanegwyd gan

Ysgrif am deithio, a'r pethau blasus sy'n rhan o hynny ...

Mewn caffi Ffrengig yn Melbourne, weles i eirie craff Virginia Wolf: ‘One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well.’ Mae'r dyfyniad yma wedi aros gyda mi tra'n teithio. Mae'n wir, nagy...

24.05.2019

| ychwanegwyd gan

Ers rhywfaint o amser, degawd efallai, rwyf wedi bod yn ymwybodol bod gennyf obsesiwn â’r cysyniad o amser a’r gwahanol brofiadau sydd yn deillio ohono. Mae’r diddordeb yn cynnwys safbwynt meicro fel y profiad o lif amser yn fy arddegau fel rhywbeth dwys a sefydlog, hy...

22.05.2019

| ychwanegwyd gan

Y cyntaf mewn cyfres o flogiau a ffotograffau gan Garmon Roberts, a fydd yn mudo ar draws cyfandiroedd yr haf hwn, fel rhan o rali hynod hynod....

Ym mis Gorffennaf eleni, mi fyddai’n gyrru bron hanner ffordd rownd y byd mewn car 1000cc gyda’m ffrind Rhys. Does dim llwy...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean