01.07.2020

| ychwanegwyd gan

Petawn yn gofyn i chi efelychu ‘iaith y Beibl’, tybed pa fath o iaith fyddech chi’n ei ddefnyddio? Yn ddiweddar, digwyddais wylio bennod o’r gyfres Americanaidd boblogaidd, Friends, pan mae un o’r cymeriadau, Monica, yn esgus ei bod yn weinidog ar eglwys er mwyn gwella...

30.06.2020

| ychwanegwyd gan

Llun: Menna Elfyn yn darllen ei gwaith ar dram yn Hong Kong, 2013

Mae’n anodd cofio sut yn union y dechreuodd fy myd o ddarllen barddoniaeth a chyfieithu fy ngwaith ond cofiaf gael fy ngwahodd i ddarllen yng Ngŵyl y Gelli, yr ail flwyddyn o’i bodolaeth yn 1989. Roeddwn...

23.06.2020

| ychwanegwyd gan

Pan ddeallais fod Y Stamp yn trafod y thema cyfieithu ym mis Mehefin, meddyliais y byddai modd imi gyfrannu at y drafodaeth. Rwy’n fyfyriwr doethurol yn archwilio’r maes dysgu ieithoedd. Teimlaf, felly, fy mod i’n gwybod ychydig am ddealltwriaeth academaidd o'r gair cy...

26.05.2020

| ychwanegwyd gan

Ar un o’r welydd yn nhŷ fy mam-gu, mae print o ryw baentiad sy’n dangos ‘Arloeswyr’ (bondigrybwyll) y Gorllewin Gwyllt yn mentro gyda’u wagenni trwy fwlch yn y mynyddoedd yn ystod storm eira. Mor ddistadl yw’r ychydig olau a deifl eu llusernau, ac mae golwg erlidiedig...

05.05.2020

| ychwanegwyd gan

Mae bwyd yn gallu sbarduno'r cof ac mae rhai prydau'n gysylltiedig â llefydd ac amseroedd penodol iawn, mae Heather Williams yn trafod hynny mewn rhysáit arbennig o Gegin yr Hafau Coll.

Cyrhaeddais innau ddiwrnod cyn y wledd, yn ystod sychder maith 2019 ac wedi bwlch o...

28.04.2020

| ychwanegwyd gan

Minwel Tibbott ar waith maes ym Mhentyrch ym 1970 (Amgueddfa Cymru)

Wrth i ni dreulio mwy o amser yn ein cartrefi, mae nifer sylweddol ohonom yn troi at goginio a phobi fel noddfa yn y cyfnod dyrys hwn. Mae’n gyfle i fod yn anturus wrth arbrofi gyda ryseitiau newydd, ne...

22.04.2020

| ychwanegwyd gan

Dwi wedi bod adre gyda mam a dad ers ychydig wythnosau. Am y tro cyntaf yn fy mywyd, mae treulio oriau yn trafod beth i brynu yn y siop yn ysgogi mân gecru. Pwy sydd am fynd i siopa, faint o amser mae’r cyfan yn mynd i gymryd, beth i'w brynu os oes dim wyau a bara …

Dro...

07.04.2020

Ymddiheuriadau: mae’n bosib y bydd y darn hwn yn llai ystyrlon i’r sawl sydd wedi cyrraedd oed yr addewid. Byddai diddordeb gen i mewn clywed eich sylwadau os felly.

Fe’n dieithriwyd oddiwrth ein bwyd. Gwyddom hynny mewn sawl ffordd, bid siŵr: gwyddom am yr ystadegau am...

01.04.2020

Mae mwy a mwy o drafod ar effaith amgylcheddol COVID-19 erbyn hyn gyda lluniau o eifr ac anifeiliaid eraill yn crwydro ein dinasoedd. Seran Dolma sydd yn pwyso a mesur  goblygiadau'r drychineb ddynol hon ar y byd yn ehangach heddiw ac yn holi os yw'r ymateb presennol y...

29.03.2020

Mewn penderfyniad deifiol, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi canfod fod Cyngor Abertawe wed torri Mesur y Gymraeg pan gaewyd Ysgol Felindre, drwy esgeuluso effaith hynny ar y Gymraeg fel iaith gymunedol. Ni fydd hynny’n newid y ffaith, serch hynny, fod ysgol wedi ei chau...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean