page01.jpg

STWFF MA HOGIA 'DI DDEUD WRTHA FI

LLIO ELAIN MADDOCKS

Pamffled o insta-gerddi gan Llio Elain Maddocks, ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth.

Gwasg fechan annibynnol yw Cyhoeddiadau'r Stamp, a redir ochr yn ochr â gwefan a chylchgrawn Y Stamp. Mae'n gweithredu ar sail yr un gwerthoedd â'r cylchgrawn, gyda'r gobaith o roi llwyfan i leisiau newydd ac ymylol, creu llwyfan agored i greadigrwydd o bob math, a bodoli'n annibynnol heb nawdd cyhoeddus. 

Rydym yn ymfalchio nid yn unig mewn cyhoeddi print (a hynny am y tro cyntaf i gyfran helaeth o'r awduron, er bod lle hefyd i leisiau mwy sefydledig sy'n mentro i gyfeiriadau newydd), ond hefyd mewn trefnu ddigwyddiadau sy'n cynnig y cyfle i gyfrannwyr y cyfrolau drafod, dadansoddi a pherfformio eu gwaith - cyfle yr ystyriwn yn llawn mor bwysig â chyhoeddi'r gwaith hwnnw yn y lle cyntaf.

Mae cyfrolau barddoniaeth Cyhoeddiadau'r Stamp wedi ennill Categori Barddoniaeth Gwobr Llyfr y Flwyddyn (2020: Hwn ydy'r llais, tybad? gan Caryl Bryn), a Gwobr Michael Marks am Farddoniaeth yn yr Ieithoedd Celtaidd (2020: Carthen Denau gan Rhys Iorwerth; 2019: moroedd/dŵr gan Morgan Owen).

SIOP

BLOG

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean