NEWYDD AR WEFAN Y STAMP:

05.07.2020

Mae Ulysses' Shelter yn brosiect a gyd-ariennir gan Raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd, gyda’r nod o greu rhwydwaith gyfnewid o breswyliadau llenyddol ar draws Ewrop, yn bennaf ar gyfer to ifanc o awduron a chyfieithwyr llenyddol o’r gwledydd hynny sydd yn rhan o’r rhwydwaith. Arweinir y prosiect gan y cyhoeddwr ac asiantaeth lenyddol Sandorf (Croatia) ac yma yng Nghymru, cyd-bartneriaid y prosiect yw Llenyddiaeth ar d...

Please reload

Y STAMP AR TWITTER
FIDEOS DIWEDDAR

Croeso i gartref ar-lein cylchgrawn Y STAMP

Sefydlwyd y cylchgrawn ym mis Rhagfyr 2016, gyda’r bwriad o gyflwyno platfform newydd i annog amrywiaeth creadigol o’r newydd yn y Gymraeg. Ers hynny, rydym yn cyhoeddi gwaith creadigol yn wythnosol yma ar y wefan, ac yn rhyddhau tri rhifyn print y flwyddyn.

Mwynhewch yr arlwy sydd yma ar eich cyfer - a chofiwch, mi allwch chi gyfrannu eich darnau creadigol eich hunain i'w cyhoeddi yn Y Stamp. Dathliad o amrywiaeth yw'r cyhoeddiad hwn, lle mae croeso i bob arddull, llais a chyfrwng. I ddysgu mwy am yr hyn sydd wrth graidd ein cenadwri, ymwelwch â'r dudalen ADDUNEDAU.

RHIFYNNAU
FFRWD INSTAGRAM
CYHOEDDIADAU'R STAMP

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean