NEWYDD AR WEFAN Y STAMP:

01.04.2020

Mae mwy a mwy o drafod ar effaith amgylcheddol COVID-19 erbyn hyn gyda lluniau o eifr ac anifeiliaid eraill yn crwydro ein dinasoedd. Seran Dolma sydd yn pwyso a mesur  goblygiadau'r drychineb ddynol hon ar y byd yn ehangach heddiw ac yn holi os yw'r ymateb presennol yn cynnig patrwm at y dyfodol.

Os ydach chi'n dilyn unrhyw grwpiau amgylcheddol, neu yn enwedig XR (Extinction Rebellion, neu Gwrthryfel Difodiant, i rhoi eu...

Please reload

Y STAMP AR TWITTER

Croeso i gartref ar-lein cylchgrawn Y STAMP

Sefydlwyd y cylchgrawn ym mis Rhagfyr 2016, gyda’r bwriad o gyflwyno platfform newydd i annog amrywiaeth creadigol o’r newydd yn y Gymraeg. Ers hynny, rydym yn cyhoeddi gwaith creadigol yn wythnosol yma ar y wefan, ac yn rhyddhau tri rhifyn print y flwyddyn.

Mwynhewch yr arlwy sydd yma ar eich cyfer - a chofiwch, mi allwch chi gyfrannu eich darnau creadigol eich hunain i'w cyhoeddi yn Y Stamp. Dathliad o amrywiaeth yw'r cyhoeddiad hwn, lle mae croeso i bob arddull, llais a chyfrwng. I ddysgu mwy am yr hyn sydd wrth graidd ein cenadwri, ymwelwch â'r dudalen ADDUNEDAU.

RHIFYNNAU
FFRWD INSTAGRAM
FIDEOS DIWEDDAR
CYHOEDDIADAU'R STAMP

Y STAMP YN CYFLWYNO

10.04.2020 / 20:00

Noson o farddoniaeth fyw o gartrefi ein beirdd ynysig, wedi ei darlledu yn fyw ar y we.

Archebwch eich tocyn a'r pamffled o gerddi i gyd-fynd YMA

CARYL BRYN / OSIAN OWEN

/ SARA BORDA GREEN

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean