NEWYDD AR WEFAN Y STAMP:

28.01.2020

Dychmygwch ddrws yng nghanol cae. Cae eitha bach ydi o. Does na’m byd arall yn y cae. Ond fedrwch chi glywed defaid yn y cae drws nesa. Symudwch eich pen i edrych draw arnyn nhw. Gwyliwch am ennyd wrth iddynt bori’n ddistaw. Clywch oen bach yn brefu am ei fam o gongol y cae. Clywch ateb cariadus y fam o’r ochr draw a gwyliwch nes i’r ddwy ddod o hyd i’w gilydd a dechrau pori unwaith eto. Trowch yn ôl, wedi’ch diflasu. Camwch y...

Please reload

Croeso i gartref ar-lein cylchgrawn Y STAMP

Sefydlwyd y cylchgrawn ym mis Rhagfyr 2016, gyda’r bwriad o gyflwyno platfform newydd i annog amrywiaeth creadigol o’r newydd yn y Gymraeg. Ers hynny, rydym yn cyhoeddi gwaith creadigol yn wythnosol yma ar y wefan, ac yn rhyddhau tri rhifyn print y flwyddyn.

Mwynhewch yr arlwy sydd yma ar eich cyfer - a chofiwch, mi allwch chi gyfrannu eich darnau creadigol eich hunain i'w cyhoeddi yn Y Stamp. Dathliad o amrywiaeth yw'r cyhoeddiad hwn, lle mae croeso i bob arddull, llais a chyfrwng. I ddysgu mwy am yr hyn sydd wrth graidd ein cenadwri, ymwelwch â'r dudalen ADDUNEDAU.

Y STAMP AR TWITTER
FIDEOS DIWEDDAR
CYHOEDDIADAU'R STAMP
RHIFYNNAU
FFRWD INSTAGRAM

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean