NEWYDD AR WEFAN Y STAMP:

02.12.2019

Nos Fercher, byddwn yn cynnal lansiad ein nawfed rhifyn print yng nghwmni Off y Grid. Ond pwy neu beth ydi Off y Grid yn union? Dyma'r Stamp yn gofyn pump o gwestiynau sydyn i chi gael gwybod mwy ...

Beth yw gweledigaeth Off y Grid?

Yn syml iawn: mwy o ffilimiau i fwy o bobl mewn mwy o lefydd. 

Beth yw rhai o lwyddiannau'r prosiect hyd yma?

- Dangosiadau cymunedol ar gyfer y teulu am bris fforddadwy. 

- Bod yn rhan o wyliau ffilmia...

Please reload

Croeso i gartref ar-lein cylchgrawn Y STAMP

Sefydlwyd y cylchgrawn ym mis Rhagfyr 2016, gyda’r bwriad o gyflwyno platfform newydd i annog amrywiaeth creadigol o’r newydd yn y Gymraeg. Ers hynny, rydym yn cyhoeddi gwaith creadigol yn wythnosol yma ar y wefan, ac yn rhyddhau tri rhifyn print y flwyddyn.

Mwynhewch yr arlwy sydd yma ar eich cyfer - a chofiwch, mi allwch chi gyfrannu eich darnau creadigol eich hunain i'w cyhoeddi yn Y Stamp. Dathliad o amrywiaeth yw'r cyhoeddiad hwn, lle mae croeso i bob arddull, llais a chyfrwng. I ddysgu mwy am yr hyn sydd wrth graidd ein cenadwri, ymwelwch â'r dudalen ADDUNEDAU.

Y STAMP AR TWITTER
FIDEOS DIWEDDAR
CYHOEDDIADAU'R STAMP
Y STAMP AR DRAMP
RHIFYNNAU
FFRWD INSTAGRAM

30.11.19, 14:00

Morgan Owen yn darllen ac yn trafod cerddi o'r ddau gasgliad a gyhoeddwyd ganddo eleni, moroedd/dŵr a Bedwen ar y lloer.

 

Siop Inc, 13 Stryd y Bont, Aberystwyth

Digwyddiad wedi'i drefnu gan Gyhoeddiadau'r Stamp ar y cyd â Siop Inc

https://www.facebook.com/events/404645280229484/

04.12.19, 19:00

Lansiad Rhifyn 9 Y Stamp / Noson Ffilmiau Annibynnol

Neuadd Ogwen, Bethesda

Digwyddiad wedi'i drefnu gan Gyhoeddiadau'r Stamp ar y cyd ag Off y Grid

https://www.facebook.com/events/426726641611682

Blodeugerdd 2020

Mae’r Stamp yn chwilio am gyfraniadau ar gyfer blodeugerdd newydd o gerddi. I ddysgu mwy am y gyfrol, ac i ddarllen ein galwad agored, cliciwch yma.

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean