Picture6.png

NEWYDD

RHIFYN 10

HAF 2020

Degfed rhifyn stampus a swmpus, yn cynnwys cyfraniadau gan Alaw Fflur Tomos, Gareth Evans Jones, Radha Patel, Megan Hunter, Melissa Rodrigues, Ceinwen Jones ac Angharad Price. Y clawr gan Anya Paintsil.

Cyhoeddir cylchgrawn creadigol Y Stamp deirgwaith y flwyddyn, gydag ambell rifyn bach ychwanegol yma ac acw. Mae'n llwyfan i greadigrwydd o bob math gan leisiau newydd a rhai mwy sefydledig. Caiff ei olygu, ei gysodi, ei gyhoeddi a'i ddosbarthu yn wirfoddol ac yn gwbl annibynnol ar nawdd cyhoeddus ers ei sefydlu yn 2016. 

Rydym wastad yn chwilio ac yn galw am gyfraniadau newydd amrywiol a difyr, felly cysylltwch â ni os hoffech gyflwyno gwaith. Yn y cyfamser, mae holl rifynnau'r Stamp ar gael yn rhad ac am ddim yma ar y wefan, neu ar gael i'w archebu fel copiau caled o'r wefan hon neu o siopau llyfrau lleol ar hyd a lled y wlad.

DARLLEN AM DDIM

PRYNU ÔL-RIFYNNAU

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean