page01.jpg

RHIFYN 11

GAEAF 2020-21

Unfed rhifyn ar ddeg cylchgrawn creadigol Y Stamp, gyda chyfrannwyr yn cynnwys Beti George, Huw Lloyd Williams, Kandace Siobhan Walker, Megan Davies a Hannah a Jasmine Cash. Ffotograff y clawr gan Carys Huws.

Cyhoeddir cylchgrawn creadigol Y Stamp deirgwaith y flwyddyn, gydag ambell rifyn bach ychwanegol yma ac acw. Mae'n llwyfan i greadigrwydd o bob math gan leisiau newydd a rhai mwy sefydledig. Caiff ei olygu, ei gysodi, ei gyhoeddi a'i ddosbarthu yn wirfoddol ac yn gwbl annibynnol ar nawdd cyhoeddus ers ei sefydlu yn 2016. 

Rhifyn 11, Gaeaf 2020-21, fydd rhifyn olaf cylchgrawn Y Stamp. Mae ein diolch a'n dyled yn fawr ac yn ddiffuant i'n holl ddarllenwyr, cyfrannwyr a chefnogwyr. 

DARLLEN AM DDIM

PRYNU ÔL-RIFYNNAU