page01.jpg

RHIFYN 11

GAEAF 2020-21

Unfed rhifyn ar ddeg cylchgrawn creadigol Y Stamp, gyda chyfrannwyr yn cynnwys Beti George, Huw Lloyd Williams, Kandace Siobhan Walker, Megan Davies a Hannah a Jasmine Cash. Ffotograff y clawr gan Carys Huws.

Cyhoeddir cylchgrawn creadigol Y Stamp deirgwaith y flwyddyn, gydag ambell rifyn bach ychwanegol yma ac acw. Mae'n llwyfan i greadigrwydd o bob math gan leisiau newydd a rhai mwy sefydledig. Caiff ei olygu, ei gysodi, ei gyhoeddi a'i ddosbarthu yn wirfoddol ac yn gwbl annibynnol ar nawdd cyhoeddus ers ei sefydlu yn 2016. 

Rhifyn 11, Gaeaf 2020-21, fydd rhifyn olaf cylchgrawn Y Stamp. Mae ein diolch a'n dyled yn fawr ac yn ddiffuant i'n holl ddarllenwyr, cyfrannwyr a chefnogwyr. 

DARLLEN AM DDIM

PRYNU ÔL-RIFYNNAU

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean