Y STAMPWYR

GRUG MUSE

Bardd, beiciwr, blogiwr. Myfyriwr ymchwil yn adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf o gerddi, Ar Ddisberod, yn 2017.

ESYLLT LEWIS

Artist a pharablwraig, sy'n astudio cwrs Meistr mewn darlunio yn Glasgow School of Art. 

@iestyn_tyne | iestyntyne.cymru

IESTYN TYNE

Llenor, cerddor ac artist o Ben Llŷn yn wreiddiol. Enillydd Coron [2016] a Chadair [2019] Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Cyhoeddwyd ei drydydd casgliad o gerddi, pamffled dan y teitl Cywilydd, yn 2019. Mae bellach yn byw yng Nghaernarfon.

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean